БЛУ̀СМЕН

БЛУ̀СМЕН м. Музикант, който изпълнява блус.

— Англ. bluesman.

Списък на думите по буква