БЛЪ̀ВНА

БЛЪ̀ВНА. Вж. блъввам и блъвнувам.

Списък на думите по буква