БЛЪ̀СНА

БЛЪ̀СНА. Вж. блъсвам.

Списък на думите по буква