БЛЮ̀ВВАНЕ

БЛЮ̀ВВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от блюввам и от блюввам се.

Списък на думите по буква