БЛЮ̀ВНА

БЛЮ̀ВНА. Вж. блюввам.

Списък на думите по буква