БЛЮ̀ДАВ

БЛЮ̀ДАВ, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. Блед, изпит. "Ганьо ле, Гандарино льо, / защо си желта блюдава, / дали си болна лежала." Нар. пес., СбВСт, 344.

Списък на думите по буква