БЛЯ̀КВАНЕ

БЛЯ̀КВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от бляквам; изблейване.

Списък на думите по буква