БЛЯ̀СВАМ

БЛЯ̀СВАМ, -аш, несв.; блѐсна, -еш, мин. св. -ах, св., непрех. 1. Изведнъж излъчвам или отразявам ярка светлина. — Изведнъж силна светлина, придружена с гръмотевичен трясък, блесна над Пирот. Ив. Вазов, Съч. VIII, 149. Но ние влизаме вече в улиците.., електрически лампи остро блясват. К. Константинов, П, 32. Самолетът почва да слиза и под нас блясват водите на широка река. Н. Фурнаджиев, МП, 44. Тя никога не се смееше с висок глас,.., а само се усмихваше бледо и сдържано с малките си уста. Тогава блесваха зъбите ѝ. Елин Пелин, Съч. III, 18-19. Погледът на сините му очи ту блясваше хладен и заплашителен,.., ту се премрежваше от тиха печал и братско състрадание. Хр. Смирненски, Съч. III, 110.

2. Прен. За мисъл, чувство — изведнъж се появявам, ставам явен, ярко проличавам. В ума ѝ блесна нова, смела, щастлива мисъл. Да отиде там. Г. Стаматов, Разк. II, 112. Филип стоеше.., замислен и недоволен, сякаш целият свят му беше крив. Но изведнъж в очите му блесна надежда. П. Стъпов, ГОВ, 33. В тъмните ѝ очи блесна завист, сърцето ѝ се бе свило, та чак дъхът ѝ спираше. В. Геновска, СГ, 196. В очите на бъчваря блесна злост. — Не съм те повикал да ме учиш на ум,.. — няма полза да ми приказваш философии. Ем. Станев, ИК I, 175.

3. Прен. Постаравам се да изпъкна с нещо и да привлека вниманието на някого върху себе си. И обичаше да блясва пред тях с някои свои особени обращения и големи думи и със своето господарско държане. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 3-4, 237. Искаше [Калитко] да блесне със своите знания. Ив. Хаджимарчев, ОК, 8. Той искаше да направи нещо, та да смае всички, за да каже нещо, неказано досега, в което би блеснал умът му с всичката си сила. Д. Талев, ПК, 198. Щеше да свири на мандолина.., да изнася учителски реферати пред колегите си, за да задоволява по този начин своите амбиции и да блясва от време на време с ума си. Ем. Станев, ИК III и IV, 488.

Блясвам / блесна в очите на някого. Разг. Направям много голямо впечатление на някого, проявявам се много добре.

— Друга (диал.) форма: блъ̀свам.

Списък на думите по буква