БЛЯ̀СКАНЕ

БЛЯ̀СКАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от бляскам.

— Друга (диал.) форма: блъ̀скане.

Списък на думите по буква