БОА̀ЗКИ

БОА̀ЗКИ, -а, -о, мн. -и. Диал. Прил. от боаз. Когато слънцето огряваше върхарите на Висок връх, те бяха вече поели дълбокия боазки път. З. Сребров, МСП, 55. Боазката река слизаше по плискавиците и носеше вода за бостаните и воденичките надолу — чак до зелените лъки под Пречиста. З. Сребров, МСП, 55.

Списък на думите по буква