БОБА̀ЙКОВ

БОБА̀ЙКОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. 1. Който е на бобайко. Бобайковата къща.

2. Като същ. бобайкови мн. Домът и семейството на бобайко. — У нас ще вървим — каза Садет. — Я, как тъй? — учудено я изгледа Рамзина. — Докторът каза, че трябва да си починеш няколко дена.. — У бобайкови няма да те оставят и час да полежиш на спокойствие. Б. Несторов, АР, 220.

Списък на думите по буква