БОБА̀ЧКО

БОБА̀ЧКО, -то, мн. няма, м. Диал. Бобако. Сичкото й село викнало / от Мърийкина бобачко. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 284.

— От тур. baba ’баща’.

Списък на думите по буква