БО̀БЕНИК

БО̀БЕНИК, мн. няма, м. Диал. Бобовина (във 2 знач.); бобина2. Той сам държи воловете, защото инак ще го подиграят, като турят на воловете да ядат кълчишки от лен или бобеник. СбНУ VII, 45.

Списък на думите по буква