БОБИНА̀Ж

БОБИНА̀Ж м. Разг. Общо название на всички видове намотки.

— Фр. bobinage ’навиване на макара’.

Списък на думите по буква