БОБИНА̀ЖЕН

БОБИНА̀ЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. Спец. Който е свързан с изработване на бобина1. Бобинажен цех. Бобинажен конвейр. Бобинажно отделение.

— От фр. bobinage.

Списък на думите по буква