БОБИНА̀РКА

БОБИНА̀РКА1 ж. Спец. 1. Работничка, която изработва бобини1; бобиньорка.

2. Работничка в тъкачна фабрика, която работи при бобините.

БОБИНА̀РКА

БОБИНА̀РКА2 ж. Спец. Машина за пренавиване на прежда от шпули и гранчета на бобини1.

Списък на думите по буква