БО̀БИЩЕ

БО̀БИЩЕ, мн. -а, ср. Място, засадено с боб. Дечовото стадо се беше покатерило нагоре из габриците,.., а Кара Кольо,.., беше натирил своето из габарско землище, накъм бобищата им, та едва му се чуваха звънците. Чудомир, Избр. пр, 21.

Списък на думите по буква