БО̀БОВ

БО̀БОВ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Бобен, фасулен, фасулов. Веднаж Петля се разхождал с една кокошка по господарския харман и там кълвали, каквото намерили. Не щеш ли, едно бобово зърно се спряло на Петля на гърлото и не минава ни напред, ни назад. Елин Пелин, ПР, 223. Дочка зашепи бобови чушки, избра най-едрата и я посочи на Велика. К. Петканов, МЗК, 175. Не съм забравил гъстата бобова яхния на монасите и широката одая с буен огън в камината. А. Христофоров, О, 39. Храната на тие отритнати от светът хора е една от най-долните: бобова чорба, в която зърната плават тук-там по повърхността ѝ, и едро нарязан лук, като трески. З. Стоянов, ЗБВ I, 68.

2. Като същ. бобови мн. Бот.Семейство двусемеделни растения, към които спадат бобът, лещата, баклата, люцерната и др.

Бобови растения. Бот. Пеперудоцветни растения от семейство бобови — фасул, грах, леща, соя и др., богати на белтъчни вещества и мазнини, които се употребяват като храни и като промишлени суровини. Leghuminosae.

Списък на думите по буква