БО̀БСЛЕЙ

БО̀БСЛЕЙ, -еят, -ея, мн. -еи, м. Спорт. 1. Спортна шейна с по 2, 4, 6 или 8 места, кормило и спирачки, която се спуска по специална писта като улей.

2. Вид спорт с такава шейна.

— Англ. bob-sleight.

Списък на думите по буква