БОГАТА̀Ш

БОГАТА̀Ш м. Разг. Богат, състоятелен, заможен човек. Противоп. бедняк, сиромах. В града имаше доста евреи, имаше между тях и много богаташи — търговци, банкери и индустриалци. П. Спасов, ХЛХ, 83. Лелята бе завещала на Кукушкин всичките си имоти и той беше станал вече истински богаташ. М. Марчевски, П, 108. Лихварството стоеше на предно място в работите на хитрия боровски богаташ. Кр. Велков, СБ, 23. Касите на Добродетелната дружина, т. е. обществото на старите безчувствени богаташе, плющели от злато. З. Стоянов, ЗБВ I, 278.

Списък на думите по буква