БОГАТА̀ШКА

БОГАТА̀ШКА ж. Разг. Богата, състоятелна, заможна жена. Противоп. беднячка, сиромахкиня. Папукчийските дюкянчета бяха повече от двадесет и всичките принадлежаха на една богаташка. П. Здравков, НД, 15. Криза, криза ти казвам и по слугините. Няма ги: шопкините не се приближават, а пък севернячките тичат по богаташките и еврейките, че ги подлъгват с много пари. Г. Райчев, ЗК, 12.

Списък на думите по буква