БОГАТЀЯ

БОГАТЀЯ, -ѐеш, мин. св.(рядко) богатя̀х, прич. мин. св. деят. богатя̀л, -а, -о, мн. богатѐли, несв., непрех. 1. Ставам все по-богат, по-състоятелен, по-заможен. Противоп. беднея. Страстта да трупа имот, да богатее, отдавна растеше и завладяваше душата му. Г. Караславов, ОХ III, 170. — Даскале! Нека печели народът, нека богатей! — Богатеят стотина души в Преспа, а целият град се превърнал на тържище. Д. Талев, ПК, 200. Много богат е човекът! Търгува и фабрики има / и богатее неспирно: търговец от всичко печели. Ас. Разцветников, Избр. пр. III (превод), 97.

2. За държава, град, село или предприятие — развивам стопанството, икономиката си, реализирам, постигам големи доходи. Областта около Великите езера се нарича от американците "Близкият запад". Нейното население е доста гъсто. Градовете тук са никнели като гъби, бързо растели и богатеели. Л. Мелнишки, ПП, 110. С всеки изминат ден расте, укрепва и богатее стопанството. ВН, 1960, бр. 2907, 2.

3. С предл. на и следв. същ. Увеличавам количеството на нещо, което имам в състава си, изразено от съществителното; обогатявам се. Остатъчният въглен (хумин) на хумусните въглища при суха дестилация богатее на въглерод и дава нисък добив на първичен катран, съдържащ много феноли. Ал. Спасов, ХТГ I, 32.

4. Прен. Остар. За духовни качества и прояви — ставам по-ценен, придобивам по-голяма широта, всестранност; обогатявам се, развивам се. Умът на просветените хора постоянно работи и са напряга на нови трудове, на нови изучения и открития — постоянно богатее. Лет., 1876, 143. богатее се безл. Логически ясно е: феодалните размирици допринесли за изостряне на имущественото неравенство в Румелия. При грабеж с мирни средства се богатее по-бавно, отколкото при грабеж с въоръжено насилие. В. Мутафчиева, КВ, 324.

Списък на думите по буква