БОГА̀ТНИК

БОГА̀ТНИК, мн. -ци, м. Диал. Богаташ; богатинец.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква