БОГА̀ТНИЦА

БОГА̀ТНИЦА ж. Диал. Богаташка. Се поврати свети Петър: / "Ай от тува грешна майко! / .. Дали знаеш, паметуваш, / кога бяхме у бял света, / ти си беше богатница, / богатница, имовита. Нар. пес., СбБрМ, 49.

Списък на думите по буква