БОГА̀ТНО

БОГА̀ТНО. Остар. и диал. Нареч. от богатен; богато.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква