БОГА̀ТО

БОГА̀ТО нареч. 1. В охолство, като богат, състоятелен, заможен човек; охолно. Противоп. бедно, сиромашки. — Че тъй ха, богато живейте вий в града?.. — подкачи мастор Кальо, като поглеждаше с удивление на богатото облекло на госта. Ц. Церковски, Разк. III. 220.

2. С много средства, с много пари; скъпо. Противоп. бедно, сиромашки. Но те и двамата се обличаха богато: той — винаги с астраганен калпак, копринена вратовръзка и златен ланец на жилетката, а тя — в палто от лисичи кожи и всякога с копринени чорапи.А. Гуляшки, Л, 14. Стаята му е богато обзаведена: пружинено легло с красиви дървени табла,орехов бюфет. В. Ченков, ЗХ, 147. За мястото си в ложата те би платили богато. Ив. Вазов, Съч. Х, 82. Много лесно се уреждаха и неговите работи и той бързо от обикновен строителен инженер в министерството стана богато възнаграден строител при едно частно дружество. Вл. Полянов, ПП, 200. Царя са много зарадвал, / Тодорка богато награди — / девет сандъка жлътици. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 17. // С външен блясък, великолепие; разкошно, великолепно. Робите посрещнали княза и го въвели в един чертог, богато украсен. Н. Райнов, КЧ II, 48. А над юнаците се дипли кадифян / червен байрак,.. / и двете му лица извезани богато — отсам с разярен изправен гордо лев, / .. / отвъд са думите тържествени и строги — / свобода или смърт... П. П. Славейков, Събр. съч. III, 135.

3. С голямо количество от нещо или с нещо, неща обикн. с голяма стойност или ценни за някого, нещо. Противоп. бедно. Ний — аз, Ванчо, Фильо и Иваницовия син .. заехме едно купе от I клас; в съседното II класно отделение се намести бай Ганьо с няколко другари, богато снабдени с провизия. Ал. Константинов, БГ, 26. Богато комплектувана библиотека, сбирка, колекция. // В изобилие; изобилно. А с големците той и неговите събратя умеяли много добре да се отнасят: ще ги посрещнат, ще ги нагостят богато, ще ги изпратят с почести. Ал. Константинов, Съч. I, 26. Но как богато, колко сито се хранеха! О. Василев, ДГ, 74. Дивият карамфил и всевъзможни блатни треви никнат бързо във влажната, богато наторена почва. Ем. Станев, ЯГ, 69. Ще бъдеш ли поне признателна, / че те наситихме със събития / и те напоихме богато / с кръвта на хиляди убити. Н. Й. Вапцаров, Избр. ст. 1946, 44. Който сутрин яде богато, вечер гладен ляга. Погов., СбНУ ХХХVIII, 182.

4. Във висока степен; много, всестранно, широко. А Емилия де Пардо Басан е най-голямата писателка, която до днес е дала испанската литература.. Както всяка богато надарена натура, тя имаше множество лица, множество образи. Б. Шивачев. Съч. I, 151.

Списък на думите по буква