БОГО

БОГО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася или е характерен за бог, божество, напр.: боголюбив, богоизбран и под.

Списък на думите по буква