БОГОБО̀РСТВАНЕ

БОГОБО̀РСТВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от богоборствам; богоборствуване.

Списък на думите по буква