БОГОБО̀РЧЕСТВО

БОГОБО̀РЧЕСТВО, мн. няма, ср. Книж. Богоборство. Ботев събра и изрази в поезията си най-ярките качества на нашия народ — смелостта и твърдостта на характера му, свободолюбието и богоборчеството на душата му. Г. Джагаров, ЛФ, 1956, бр. 1, 1.

Списък на думите по буква