БОГОБОЯ̀ЗЪН

БОГОБОЯ̀ЗЪН, -та̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Боязън, страх от Бога; богобоязливост. Чудно ми е, как чувството на бобобоязън,.., не ги е спряло да присъствуват тук. Елин Пелин, Съч. IV, 16-17.

Списък на думите по буква