БОГОВДЪХНОВЀН

БОГОВДЪХНОВЀН, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. 1. Вдъхновен от Бога, от силно религиозно чувство. Не е суетна нашата вяра, защото е права вяра; основата ѝ създадоха апостолите; а достроиха я премъдри и боговдъхновени мъже. Н. Бончев, Съч. 57. И го нарича [евангелието] славното благовестие на блаженаго Бога. Тези думи са много силни, но ний можем да ги приемем с съвършена повереност, защото те са ся изрекли от един боговдъхновен апостол. ИЗ 1877, 1881, 335. Нейните автори [на Библията] са писали по вдъхновение свише, затова религиозното съзнание я възприема като боговдъхновена и се отнася към нея с пълно доверие. О, 1991, бр. 2, 3.

2. Който има необикновени дарования или е изпълнен с голямо вдъхновение. На прага на тая епоха, най-великия представител на която е Раковски, стоят ликовете на Паисия, тоя боговдъхновен калугер, който пръв хвърли в България слово пламенно за нов живот.., и на неговия ученик и последовател Софрония. К. Величков, ПССъч. VIII, 15. Тия училища принесли голяма полза: в тях ся образовали боговдъхновени песнопойци пророци. ВИ, 11-12. // Който има необикновено силно въздействие, който вдъхновява. Огнянов пръв път изпитваше обаянието на боговдъхновените думи, с което старецът озаряваше своите. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 164.

Списък на думите по буква