БОГОВДЪХНОВЀНИЕ

БОГОВДЪХНОВЀНИЕ ср. Книж. Вдъхновение от Бога, от силно религиозно чувство.

Списък на думите по буква