БОГОВДЪХНОВЀНОСТ

БОГОВДЪХНОВЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество или проява на боговдъхновен. Споменатите тук три момента дават пълно основание на християните, възприемайки боговдъхновеността на Библията, да пристъпват към нея с благоговение и любов. О, 1991, бр. 2, 4.

Списък на думите по буква