БОГОВЕНЧА̀Н

БОГОВЕНЧА̀Н, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. 1. За цар, император или висш духовник — който се смята, че е увенчан, удостоен от Бога с корона. — Йоан Александър во Христа бога благоверен цар и самодържец на вси българи и гърци дарува светлите боляри и воеводи Павлина, Светослава,.., Йоана и Тихота с пронии в Пловдивската хора̀ и с всичко, що припада към тия пронии,.., за да се слави и поменува щедрата десница на превисокия наш цар богоизбрания боговенчан Йоан Александър. Ст. Загорчинов, ДП, 380 — Тоя град не е мой и не мога да решавам съдбата му ни аз, ни който и да е от управниците и началниците му. Тоя град е на боговенчания ромейски господар и е част от империята. Д. Талев, СП, 207.

2. За монах, монахиня — който се е обрекъл, посветил на Бога. Каза, че идва от Ресенишкия метох на св. Варвара Струмещица,.., и му носи благословение и здраве от боговенчаната сестра Ксения, именувана прежде Иулита. П. Константинов, ПИГ, 40.

Списък на думите по буква