БОГО̀ВЕЦ

БОГО̀ВЕЦ, мн. -вци, м. Диал. Многоочаквано дете, за което се смята, че се е родило по волята на Бога. "Нани ми, нани, сине боговец!" Н. Геров, РБЯ I, 53.

Списък на думите по буква