БОГОВИДЀНИЕ

БОГОВИДЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Виждане на Бога.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква