БОГОВЛА̀СТИЕ

БОГОВЛА̀СТИЕ, мн. няма, ср. Книж. Власт, която се счита, че произхожда от Бога и се упражнява от неговите избраници, пророци и под.; богоначалие, теокрация.

Списък на думите по буква