БОГОЗНАМЀНИЕ

БОГОЗНАМЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Поличба, знамение.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква