БОГОИЗБРА̀НИК

БОГОИЗБРА̀НИК, мн. -ци, м. Богоизбран човек. Не е по силата на човека, макар и да е богоизбраник, за две или три десетилетия да сътвори такава столица, каквато огромната Римска империя беше сътворила за векове. А. Гуляшки, ЗВ, 64.

Списък на думите по буква