БОГОЛЀПЕН

БОГОЛЀПЕН, -пна, -пно, мн. -пни, прил. Остар. Книж. Който е достоен за Бога по красота, великолепие. Но Сатанаил и след падането си не изгубил своята красота, боголепните украшения и творящата сила. ПСп, 1873, кн. 7-8, 76.

Списък на думите по буква