БОГОЛЀПИЕ

БОГОЛЀПИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Достойна за Бога красота.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква