БОГОЛЮБЀЗЕН

БОГОЛЮБЀЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Остар. Книж. Който е мил, скъп, драг на Бога. Дору смирението, колкото и да е свято и богулюбезно, пак без любовта нищо не струва. У, 1871, бр. 1, 335. — Молим ся, да ся присъединят с правата вяра, любов и боголюбезнийт живот всичките хора и да живеем и дъхаме със един и същи дух. З. Петров и др., ЧБ (превод), 95.

Списък на думите по буква