БОГОЛЮ̀БЕН

БОГОЛЮ̀БЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Остар. Книж. Който е обичан от Бога; боголюбим. Противоп. богоненавистен, богоомразен. Имаме си и хаджие / мирни, боголюбни; / имаме си чорбаджие / и животни чудни. Л. Каравелов, Съч. I, 63.

Списък на думите по буква