БОГОМА̀ТЕР

БОГОМА̀ТЕР, мн. няма, ж. Остар. Книж. Богородица; богомайка.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква