БОГОМО̀ЛИЕ

БОГОМО̀ЛИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Богомоление; богомолство. Те отиваха на богомолие във Великата Лавра, в черквата "Св. Четирийсет Мъченици", дето днес служеше патриархът. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 3.

Списък на думите по буква