БОГОМО̀ЛКА

БОГОМО̀ЛКА1 ж. Жена богомолец. Тя [църквата] беше почти празна. Само пред олтаря бяха коленичили неподвижни и безмълвни три богомолки. Г. Белев, КР, 55. Често вниманието им отвличаха новоприходящите богомолци и белисани богомолки, които палеха свещ пред архангела Гавриила. Ив. Вазов, Съч. VIII, 3.

БОГОМО̀ЛКА

БОГОМО̀ЛКА2 ж. 1. Насекомо с дълго полуизправено пръчковидно тяло, зелено на цвят, което живее в тревисти местности и е разпространено в южните страни и в България. Taxis religiosa. Върху крайпътна трънка лазеше едра богомолка. Бате Коле веднага я улови. К. Петканов, СВ, 19.

2. Само мн. Разред такива насекоми. Mantis religiosa. По същото това време на сушата се появили първите безгръбначни животни.. Сред насекомите силно се развили водните кончета,.., хлебарките, богомолките и др. ОБ Х кл. 131.

Списък на думите по буква