БОГОМО̀ЛНИК

БОГОМО̀ЛНИК, мн. -ци, м. Индив. Богомолец. През пости / той не държеше пост, макар на вяра твърд. / И богомолник бе и благ, и милосърд. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 17.

Списък на думите по буква