БОГОМО̀ЛНО

БОГОМО̀ЛНО нареч. Книж. 1. С набожно усърдие; като за молитва, молитвено. Кир Тодор.. (Бързо се изправя пред иконостаса богомолно, кръстейки се). Ив. Вазов, Съч. ХХ, 76. Неговата богомолно оборена глава беше заковала тъжните му очи в земята. С. Чилингиров, ХНН, 91. Сетне отидох на църква, запалих свещица и богомолно скръстих ръце. Ив. Хаджимарчев, ОК, 20. — Имаше нещо, което стопляше душата и я настройваше богомолно. Д. Спространов, ОП, 80-81.

2. С благоговение, с преклонение; благоговейно. Цалувам богомолно твойте рани, / цалувам ти и лаврите безсмъртни. Ив. Вазов, Съч. V, 94.

Списък на думите по буква