БОГОМРА̀ЗКА

БОГОМРА̀ЗКА ж. Книж. Жена, която мрази, ненавижда Бога; богоненавистница.

Списък на думите по буква