БОГОНАЧА̀ЛЕН

БОГОНАЧА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. лни, прил. Остар. Книж. Който се отнася до богоначалие.

Списък на думите по буква